Імунодіагностика

Імунодіагностика
Вміст пакету обстеження
Огляд
Внутрішня медицина (внутрішні захворювання)
Ендокринологія та метаболічні захворювання (огляд)
Лабораторна діагностика
Аналіз сечі
Аланінамінотрансфераза АЛТ (SGPT)
Аспартатамінотрансфераза АСТ (SGOT)
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ характеризує стан печінки)
Білірубін прямий
Білірубін загальний
Альбумін
Вітамін D3
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Аналіз на фактор комплементу С4
Антигліадин (IgA)
Імуноглобуліни класу G (IgG)
Імуноглобуліни класу M (IgM)
Імуноглобулін Е загальний (IgE)
Седиментація
Загальний аналіз крові (18 параметрів)
Лейкоцитарна формула
С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення)
Азот сечовини крові (BUN)
Тест на рівень креатиніну в сироватці крові


Зателефонувати