Кардіологія

Кардіологія

Кардіологія
● Гострий міокардит
● Гострий коронарний синдром
● Стенокардія
● Коарктація аорти
● Аортальна недостатність
● Атеросклеротична хвороба коронарних артерій
● Міксома передсердя
● Ендокардіальні захворювання
● Гіпертонія
● Ішемічні хвороби серця
● Аритмії серця
● Зупинка серця
● Пухлини серця
● Кардіоміопатія
● Мітральний стеноз
● Недостатність мітрального клапана
● Інфаркт міокарда
● Захворювання периферичних артерій
● Перикардіальний випіт (гідроперикард)
● Тампонада серця
● Первинні пухлини
● Стеноз легеневої артерії
● Легенева недостатність
● Трикуспідальний стеноз