Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi uzmanı, ameliyat sırasında herhangi bir acı veya duyum hissini yaşamasını önlemek amacıyla hastaya anestezi uygulanmasına karar veren tıp uzmanıdır. Anestezi uzmanı, cerrahi işlemden önce hastanın tıbbi geçmişini değerlendirmek için hastayla buluşur ve hastaya hangi anestezi türünün uygulanacağına karar verir.

Anestezinin genel, bölgesel ve lokal olmak üzere temelde üç ayrı çeşidi vardır.Genel anestezi hastanın tüm vücudunun uyuşturulup bilincinin kapatılması yoluyla yapılmaktadır. Genel anestezi şu gruptaki hastalar haricinde herkese uygulanmaktadır: kol, bacak, karın gibi bölgesel ameliyatlarda, hastanın solunum sorunu yaşaması ve kalp ile akciğer hastalıklarına sahip olması durumları.Bölgesel anestezi ise kol, bacak gibi bir bölgeyi ya da bedenin belden aşağısını kapsayan ameliyatlarda uygulanmaktadır. Kalça- diz protezleri, omuz- el- kol ameliyatı, kasık fıtığı, normal ya da sezaryen doğum, idrar kesesi ya da anal bölge ameliyatı vakalarında bölgesel anestezi yöntemi tercih edilmektedir.Lokal anestezi ise bölgesel anesteziye oranla daha küçük bir bölgenin ameliyat işlemi öncesinde uygulanan yöntemdir. Örneğin vücuttaki benlerin alınması gibi işlemlerde yaşanabilecek ağrının en az düzeyde hissedilmesini sağlamak için lokal anestezi tercih edilmektedir. Lokal anestezi, vücudun bu tip küçük bölgeleri haricinde kalan ameliyatlarda kullanılmamaktadır.

Başlıca Sunulan Hizmetler;

  • Hastayı incelemek, tıbbi öyküsünü almak, cerrahi ve diğer tıbbi prosedürler sırasında oluşabilecek riski belirlemek için tanı testleri uygulamak.
  • Genel fiziksel durumu değerlendirmek için hastayı incelemek.
  • Hastayı ağrıya karşı duyarsızlaştırmak için anestezi veya sedasyon tipini belirlemek üzere diğer tıp uzmanları ile görüşmek.
  • Cerrahi işlem süresince anestezi miktarı ve hasta durumunu kontrol etmek.
  • Gelişmiş yaşam destek tekniklerini uygulamak.
  • Hastaların başka bir odaya gönderilmelerine ya da polikliniği takiben eve gönderilecek kadar iyileştikleri veya stabilize olduklarına karar vermek.
  • Anestezi öncesi, esnası ve sonrasında hasta durumunu izlemek, yan etkiler veya komplikasyonlara karşı önlem almak.
  • Hemşire, tıbbi teknisyen ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarının koordinasyonunu gerçekleştirmek.
  • Tıbbi konular hakkındaki bilgisini geliştirmek için araştırmalar yapmak.