Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Çocuk Cerrasi 0-16 yaş grubu çocukların cerrahi tüm işlemlerinin teşhiş, tedavi ve izlemi ile uğraşan bilim dalıdır.

 Çocuklarda üç katı daha fazla rastlanan idrar yolu enfeksiyonları, erken teşhis ve uygun tedavi edilmedikleri taktirde, ileride yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği gibi kötü sonuçlara yol açabilir. Ayrıca bu enfeksiyonların çocuklarda tekrarlayıcı özellikte olduğu için, tekrarlamalar önlenmediği taktirde böbrekte kalıcı hasar bırakacağı bilinmektedir. O nedenle idrar yolu enfeksiyonunu hafife almayıp konunun uzmanlarınca izlenmesi, enfeksiyon tekrarına neden olan vezikoüreteral reflü (mesaneden böbrek içine idrar kaçışı) gibi altta yatan bir bozukluk araştırılıp, varsa tıbbi veya cerrahi tedavisinin yapılması gerekmektedir.

İlgilenilen alanlar:

 • Solunum sistemi ve akciğer anormallikleri,
 • Yemek borusu anormallikleri,
 • Solunum ya da mide-bağırsak sistemine kaçan yabancı cisimler
 • Mide ve bağırsak sistemi anormallikleri,
 • Karaciğer ve safra yolları anormallikleri,
 • Böbrekler, idrar yolları ve mesane anormallikleri,
 • Karın duvarı oluşum anormallikleri,
 • Doğumsal tümörler.
 • Doğumsal anormallikler (mide-bağırsak sistemi, üreme ve idrar yolları),
 • Pilor(mide çıkımı) darlığı,
 • Safra yolu tıkanıklıkları,
 • Kasık fıtığı,
 • Hidrosel,
 • İnmemiş testis,
 • Göbek fıtıkları,
 • Apandisit,
 • Bağırsak tıkanıklıkları