Haluk
Prof. Dr.
Haluk ÖZTÜRK
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi
Haluk ÖZTÜRK Muayenehanesinden Randevu Al

İlkokul ve Ortaokulu Ankara'da, Liseyi 1979 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesinde bitirmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmıştır.1979 yılında askeri öğrenci olarak Tıp öğrenimime başlamıştır. 1984 yılında AÜTF' de intörnlük eğitimi
devam etmekte iken Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinin bütün sınıflarda eğitime başlaması ile GATA Tıp fakültesine geçiş yapmıştır
ve 1985 yılında mezun olmuştur.

1989 yılında Tatvan askerlik daire başkanlığına bağlı Şırnak, Eruh, Siirt Askerlik şubelerinde Askere alma-Askerlik şube muayenelerine katılmıştır. 1990-1993 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda devam edip 1993 yılında Çocuk Cerrahisi uzmanı olmuştur. 1993-1998 yıllarında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında Çocuk Cerrahisi Uzmanı, 1998-2000 yıllarında Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır. 03.11.2000 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında Doçent , 2005 tarihinde Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı başkanı, 2006 tarihinde Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında Profesör olmuştur. 1988- 2009 yılları arasında Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi ile ilgili poliklinik, hasta takibi, ameliyatları, GATA Tıp Fakültesi öğrenci dersleri-eğitimleri, hemşirelik yüksek okulu, sağlık astsubay okulu öğrencileri, Acil servis eğitimleri ve GATA Tıp Fakültesi mezunları için TUSS dersleri vermiştir.GATA Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı başkanıyken 2009-2010 tarihinde Özel Mesa Hastanesinde, 2010-2011 yıllarında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesinde Profesör, Cerrahi ve Çocuk Cerrahisi Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır.01.Ağustos 2011 tarihinden beri TOBB – ETÜ Hastanesinde Çocuk Cerrahisi uzmanı olarak yapmıştır.

 •  YENİDOĞANDA GASTROİNTESTİNEL SİSTEM ACİLLERİ ÇOCUKLARDA BAŞ VE BOYUN LEZYONLARI
 • (Dermoid kistler, Brankial anomaliler, Tiroglossal kist ve kanal artıkları, Müsküler tortikolis, Servikal LAP v.s)
 • ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YOL AÇAN NEDENLER
 • ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL ANOMALİLER
 • KARIN ÖN DUVARI ve TORAKS ANOMALİLERİ
 • KARACİĞER, DALAK, SAFRA YOLLARI CERRAHİLERİ
 • ÇOCUKLARDA KANSER CERRAHİSİ, HASTALIKLARI
 • İNGUİNAL BÖLGE PATOLOJİLERİ (İnmemiş testis, İnguinal herni, Hidrosel, Kommunikan hidrosel, Fimozis, Sünnet ve komplikasyonları v.s. )
 • ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK PATOLOJİLER
 • ÇOCUKLARDA LAPAROSKOPİK-TORAKOSKOPİK CERRAHİ
 • ÇOCUKLARDA BRONKOSKOPİK- ÖZAFAGOSKOPİK İŞLEMLER