Kardiyoloji

Kardiyoloji

●Akut Miyokardit

●Akut Koroner Sendromu

●Anjina Pektoris

●Aort Darlığı

●Aort Yetmezliği

●Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığı

●Atriyal Miksoma

●Endokart Hastalıkları

●Hipertansiyon

●İskemik Kalp Hastalıkları

●Kardiyak Aritmiler

●Kardiyak Arrest

●Kardiyak Tümörler

●Kardiyomiyopati

●Mitral Kapak Darlığı

●Mitral Kapak Yetmezliği

●Miyokart Infarktüsü

●Periferik Arter Hastalıkları

●Perikardiyal Efüzyon

●Perikard Tamponadı

●Primer Tümörler

●Pulmoner Stenoz

●Pulmoner Yetmezlik

●Trisküspit Stenozu