Bağışıklık Tarama Paketi

Bağışıklık Tarama Paketi
PAKET İÇERİĞİ
Muayene
Dâhiliye (İç Hastalıkları)
Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları
 Muayenesi
Laboratuvar Tetkikleri
Üre
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
GGT (Gama Glutamil Transferaz, karaciğer sağlığınız hakkında bilgi verir)
Direkt Biluribin
Total Biluribin
Albümin
Vitamin D3
TSH
C4 Kompleman
IGA ( Anti Gliadin)
IGG
IGM
IGE TOTAL
Sedimentasyon
Tam Kan Sayımı (18 parametre)
Periferik Yayma (Lökosit formulü)
CRP Kantitatif
BUN (Üre Nitrojeni)
Kreatinin Serum


Hemen Ara